اشتباه بزرگی که وب مستران در مورد الگوریتم فلوریدا 2 داشتند

نکات مهم در مورد الگوریتم فلوریدا 2

بسیاری از وب سایت ها با به روز رسانی آخرین الگوریتم گوگل در تاریخ 03/12/2019 این مطلب را منتشر کردند که این به روز رسانی در مورد الگوریتم فلوریدا 2 است. اولین الگوریتم فلوریدا در سال 2003 نامگذاری شد و یک الگوریتم پایه ای بود. این به روز رسانی در مورد الگوریتم های گوگل که یک الگوریتم پایه ای بود و در 03/12/2019  انجام شد همگان به اشتباه به این نتیجه رسیدند که مربوط به فلوریدا 1 است و این به روز رسانی را فلوریدا 2 نامیدند در صورتی که اینچنین نیست.

دلیل نامگذاری الگوریتم فلوریدا 2 - تاکتیک

03/14/2019

توجه به چند نکته ضروری است. 

چه کسی این الگوریتم را فلوریدا 2 نامید ؟

این نام از Brett Tabke، صاحب وب سایت WebmasterWorld و کنفرانس PubCon گرفته شده است. در روزهای اولیه ای که این الگوریتم به روز رسانی شد، جستجوگرها، Tabke و WebmasterWorld بسیار خوشحال بودند که با این به روزرسانی دوباره توانسته اند ریشه خود را تقویت کند.

 

چرا نام این الگوریتم را فلوریدا 2 نامگذاری کردند ؟

به روز رسانی اصلی فلوریدا از نوامبر 2003 با نام الگوریتم فلوریدا نامیده شد. به این دلیل که Brett Tabke یک کنفرانس در PubCon سئو سایت در فلوریدا اجرا کرد. به همین دلیل آنها این به روز رسانی را به روز رسانی فلوریدا نامیدند. این به روز رسانی در 12 مارس درست یک هفته بعد از یک کنفرانس PubCon در فلوریدا برگزار شد. به همین دلیل Brett Tabke این به روز رسانی را فلوریدا 2 نامید. الگوریتم فلوریدا را بیش از یک دهه پیش به عنوان یک نوازنده برای به روز رسانی اصلی فلوریدا که در PubCon نامگذاری کردند.  

نکته مهم : 

فلوریدا 1 و فلوریدا 2 با هم متفاوت هستند

چگونه Google در سال 2003 الگوریتم رتبه بندی جستجوی خود را به روز کرد. الگوریتم های گوگل کاملا متفاوت هستند و متفاوت عمل می کنند. هر دو به روز  رسانی ها بزرگ هستند. هم فلوریدا 2003 و هم به روز رسانی در تاریخ 12 مارس. هر دو در طبقه بندی به روز رسانی بزرگ طبقه بندی شده اند. اما واقعا به الگوریتم فلوریدا در  نوامبر 2003 در مقایسه با به روز رسانی مارس 2019 کاملا متفاوت است و با هم مقایسه نمی شوند.

 

در به روز رسانی 03/12 چه اتفاقهایی افتاد ؟

این یک به روز رسانی بزرگ بود. گوگل چندین بار در هر سال به روز رسانی انجام می دهد و به روز رسانی 12 مارس از مهمترین به روزرسانی های اصلی این شرکت بود. اینطور که معلوم است این به روز رسانی مربوط به الگوریتم پنگوئن است.